Υπηρεσίες

Οι λύσεις μας

Ενημερωθείτε τώρα για τις αξιόπιστες υπηρεσίες που περιλαμβάνει το κέντρο μας.

Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος (NIPT)

Ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών και μικροελλειπτικών συνδρόμων από την 10η εβδομάδα της κύησης με ακρίβεια, ανώδυνα και ακίνδυνα διαμέσω της ανάλυσης του ελεύθερου εμβρυικού DNA.

Μοριακός Καρυότυπος

Χρήση της μεθόδου Affymetrix Cytoscand HD για την διάγνωση πάνω από 1400 γενετικών συνδρόμων για περιπτώσεις :
Μή φυσιολογικού υπερήχου 1ου ή 2ου τριμήνου.
Προϊόντων αποβολής εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου λόγω προχωρημένης ηλικίας (άνω των 35 ετών).
Επιβεβαίωσης παθολογικώ ευρημάτων NIPT και περιπτώσεων παιδιατρικών νευροαναπτυξιακών ή άλλων σπάνιων νοσημάτων.

Έλεγχος κληρονομούμενων γενετικών παθήσεων

Κυστική Ίνωση, Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία, Σύνδρομο Εύθραυστου Χ, Κληρονομικά Καρκινικά Σύνδρομα.

Διερεύνηση Υπογονιμότητας

Καρυότυπος ζεύγους.
Έλεγχος ανδρογενούς υπογονιμότητας.
Έλεγχος κατακερματισμού σπερματικού DNA (DFI).
Μικροελλείψεις χρωμοσώματος Υ.
Κυστικής Ίνωσης.

Έλεγχος Καθ’έξιν Αποβολών

Έλεγχος γενετικών και μολυσματικών παραγόντων που εμπλέκονται άμεσα με τις καθ’έξιν αποβολές.
Έλεγχος κληρονομικής και επίκτητης θρομβοφιλίας.

Έλεγχος Κληρονομούμενων Γενετικών Παθήσεων Σε Μελλοντικούς Γονείς

Έλεγχος φορέων σοβαρών γενετικών παθήσεων και αξιολόγηση της πιθανότητας κληροδότησης τους.

Έλεγχος Προδιάθεσης Καρκίνου

Ανίχνευση μεταλλάξεων σε ογκογονίδια που εμπλέκονται στον κληρονομούμενο και επίκτητο καρκίνο (PTEN, P53, BRCA1 – BRCA2, KRAS κ.ά.).

Φαρμακογονιδιωματική Ανάλυση

Μοριακός έλεγχος ανταπόκρισης σε αντικαρκινικές και άλλες φαρμακευτικές αγωγές.

Τυποποίηση και Ποσοτικοποίηση Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

HIV I/II , HPV.
Ιογενείς Ηπατίτιδες Β και C (HBV, HCV).
Σεξουαλικώς μεταδιδώμενα νοσήματα.

. .